Piše: Vladimir Peter Plavčak, STIL, KD Studenci-Maribor, Fotografije: Borut Zemljič in Branka Partlič

Studenški likovniki (STIL) smo trenutno najstarejša obstoječa likovna skupina, ki danes deluje v okviru Kulturnega društva Studenci-Maribor (KD Studenci-Maribor). Druži nas ljubiteljska likovna dejavnost in pripadnost naravi, ki jo najraje upodabljamo. Letošnje leto, ko KD Studenci praznuje svečan jubilej – 90. obletnico delovanja, praznuje naša likovna skupina STIL svojo 10. obletnico delovanja. Smo edina autohtona likovna skupina, ki jo sestavljajo slikarke in slikarji, ki že dolga leta živijo na področju Mestne četrti Studenci. Ob 10. obletnici delovanja smo se skupinsko fotografirali pred sedežem društva na Erjavčevi 43 v Mariboru.

s1
Od desne proti levi: Manja MIKETIČ, Branka PARTLIČ, Viktor MARKUŠ, Marta DROZG,
Vladimir Peter PLAVČAK, Štefka ZEMLJIČ in Stane PLETERŠEK

Članice in člani delujejo tudi v drugih društvih in sekcijah, kjer se strokovno izobražujejo pri znanih likovnih pedagogih. Skupina STIL je že večkrat razstavljala v Mariboru, v Lenartu, v Šentilju, v Ločah, v septembru pa bo v občinski avli na Sveti Ani. Imeli smo veliko skupinskih in individualnih razstav v Sloveniji in tujini. Na našo pobudo so na Mestni četrti (MČ) Studenci, Šarhova 53a, uredili razstavišče STUDENČEK, kjer se vrstijo razstave likovnih umetnikov iz Maribora, Slovenije in tujine. Tako smo pred leti gostili akademsko slikarko Eleno Churnosovo iz St. Petersburga (Rusija), pa Generaličevega učenca – naivnega slikarja Slavka Bešanića (Hrvaška), pa Janeza Medveška iz Dragomelj pri Domžalah, Branka Gajšta iz Sestrž, Vojka Kumra iz Oplotnice, Draga Kopšeta iz Zg. Polskave idr., od znanih mariborskih slikarjev pa Bojana Goljo, Ervina Kralja, trenutno razstavlja Rado Jerič, sledil pa bo Borut Popenko.
s2
S Štefko sva hotela ob jubileju zaplesati kar brez glasbe

Zahvalili smo se Štefki Zemljič za dolgoletno organizacijsko vodenje in skupno praznovali rojstna dneva dveh ustanovnih članov skupine sekcije (Marte in Petra). Udeležujemo se humanitarnih dobrodelnih kolonij in likovnih srečanj (Lenart, Dom pod gorco, Krumpendorf v Avstriji …), lani smo ob 90. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Studenci izdelali in darovali 10 slik z motivi studenških znamenitosti.
s3
Marta in Štefka v prijateljskem objemu

Prepričani smo, da bomo tudi v bodoče tako uspešno likovno ustvarjali, se družili, prijateljsko sodelovali in skupno razstavljali. Organiziranih razstav v razstavišču Studenček se vedno udeleži lepo število krajanov Studencev in občanov Maribora, tistih pravih ljubiteljev lepi slik, klasične glasbe, lirične poezije in dobre družbe.

Nasvidenje, se kmalu spet vidimo!