Člani likovne skupine Zarja smo se začeli izobraževati v risanju in slikanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Andragoškem zavodu v Mariboru pod vodstvom mentorice prof. likovne umetnosti Ane Krajnc. Po več letih dela smo začutili, da bi ustvarjalno in sproščeno izražanje svojih misli nadaljevali in nadgradili v društveni delavnici. Marca 2008 smo se vključili v KD Studenci – Maribor, kjer se srečujemo do tri ure tedensko. Uporabljamo različne risarske, slikarske in grafične tehnike. Ustvarjamo po zastavljenem programu, predvsem po izbranih temah in strokovnih ter družbenih kriterijih.

Seznanjamo se z mojstrovinami priznanih umetnikov, katerih delo je pomenilo pomembne prelomnice v zgodovini umetnosti. Obiskujemo razstave po Sloveniji in pomembne v Avstriji, Italiji in Zagrebu.

Leta 2011 smo organizirali 1. likovno delavnico v Kozjanskem parku. Kot gosti sodelujemo tudi v kolonijah drugih društev. Pripravili smo:

  • dve samostojni razstavi : RISBA in MRTVA PTICA
  • skupinske razstave: ob 85. obletnici društva – KLIMATSKE RAZMERE – VPLIV NA OKOLJE, ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, MOJ KRAJ STUDENCI, CVETJE
  • leta 2012 skupna razstava društva v Ločah pri Poljčanah RES LEPO JE NA DEŽELI in
  • skupinske razstave z drugimi društvi: Anina paleta, Umetniki za Dom pod gorco, Preteklost danes – Meranovo 2013.

Člani/ce Zarje: Jože Gorjan, Nada Jemenšek, Nada Namestnik, Rozika Ogorevc, Marta Perše, Vera Režonja, Rodna Komovec, Nina Slana in mentorica Ana Krajnc.