V Kulturnem društvu Studenci – Maribor se trenutno izvaja vsebinsko delo v petih likovnih sekcijah: STIL, LANA, ZARJA in LISE ter likovni sekciji za oblikovanje lesa in gline ter literarno-recitacijska in dramska sekcija VEDRINA.

Sekcije so podrobneje predstavljene v naslednji zloženki: ZLOŽENKA.