MČ STUDENCI  IN  KD STUDENCI                           

Vas vabita  v petek 6.9.2013 ob 19h  na odprtje likovne razstave

  JAGODNI IZBOR 

(slike iz ustvarjalnega obdobja zadnjih 10 let)

BORUTA POPENKA, akad. slikarja

V RAZSTAVIŠČE ‘STUDENČEK’ Šarhova 53.a, Maribor.

Razstavo bo odprl predsednik sveta

MČ Studenci – Stanislav Koler.

B1

BORUT POPENKO

Borut Popenko je studenški akademski slikar in likovni umetnik, ki je od devetdesetih let prehodil pot slikarja, videasta in ustvarjalca intervencij v zunanjih in notranjih prostorih. Njegova dela izprašujejo interakcijo med likovno govorico in vidnim ter se vsebinsko odzivajo na resnični svet. Prof. Borut Popenko, roj. 1969 v Mariboru, je leta 1993 na Pedagoški fakulteti v Mariboru diplomiral s temo Barva in plastičnost forme. V letih 1995/96 (leta 1997 je zaključil študij slikarske specialke) se je kot gostujoči študent izpopolnjeval na Hochschule fuer Kunst und Design v nemškem mestu Halle (tam je prejel 3. nagrado za prostorsko postavitev Kristalno polje). Kasneje (1998/99) je gostoval še na School of Fine Arts v Atenah in na Umetnostni akademiji v Pragi (2001).
p3 b2
Mariborski umetnik ustvarja na različnih vizualnih področjih (slika, fotografija, video in prostorske postavitve), ki govorijo o kontinuiteti osnovnih idej in likovnih principov. Popenko je likovni umetnik, ki ustvarja z različnimi mediji – slikami, fotografijami, vizualnimi prostorskimi namestitvami in postavitvami. Kombinacija projiciranja video in dia posnetkov ustvarja dialog med posameznimi slikovnimi sklopi, diptihi in poliptihi pa gradijo atmosfero. »Dela Boruta Popenka so več kot le sodobni, sveži in novo naslikani umetnostni principi neokonstruktivizma, geometrijske abstrakcije ali op arta, ki so bili aktualni v zahodni umetnosti v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Tudi niso le eden od pojavov neogeometrije, t.i. neo-geo fenomenov, ki smo jim bili priča v zadnjih dvajsetih letih. Ploskovite, na geometrijske like razdeljene slikovne površine so pravzaprav kompozicijski skeleti slik starih mojstrov in zanikanje njihovega izkustva sveta. Namesto tega podajajo svoje, današnje. S tem ko se Popenko odpove perspektivi in podrobnostim s slik starih mojstrov, opozarja, da jim je odvzel tisto, čemur pravimo mimesis«. A jemlje jim tudi tisto, na čemer temelji okultno verovanje, da je slika kar realnost sama,« je v nekem spremnem besedilu k razstavi zapisala umetnostna kritičarka Lilijana Stepančič. Umetnika odlikujejo številne skupinske in osebne razstave s številnimi priznanji in nagradami.
p30       p4
Umetniku čestitamo za njegov ‘Jagodni izbor’ (slike iz ustvarjalnega obdobja zadnjih 10 let) in se zahvaljujemo za sodobno razstavo, ki bo na ogled do konca septembra.
Peter V. Plavčak
Naslov Boruta Popenka:
Jenkova 19, 2000 Maribor, GSM: 040 569 234, E-mail: borut.popenko@gmail.com