Osrednja prireditev ob 90-letnici KD Studenci- Maribor na Studencih v  Domu pod gorco
 
Člani Kulturnega društva Studenci- Maribor  smo jubilejno leto, ko praznujemo visoki jubilej, počastili s številnimi aktivnostmi namenjenimi vsem ljubiteljem kulture. Najodmevnejši dogodek v oktobru je bila proslava 24. oktobra v Domu pod gorco, ki je pritegnila izjemno veliko Studenčanov in drugih Mariborčanov. Proslave so se razen članov KD udeležili člani prijateljskih društev, predsedniki društev, ki delujejo v okviru MČ Studenci in številni drugi gostje.

Za uvod v prireditev je zapel Oktet Studenci, ki je bil ustanovljen pred več kot dvajsetimi leti. Prisotne je nagovorila predsednica pripravljalnega odbora za praznovanje 90-letnice društva Nevenka Kaučič. Sledil je nagovor predsednice društva Ane-Marije Pušnik. Član recitacijsko-dramske skupine Vedrina Ivan Fišer je recitiral pesem dr. Mirka Križmana o Studencih. V pozdravnem govoru je mag. Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih društev Maribor prikazal nekdanji pomen Studencev in vlogo kulturnega društva Studenci, ki je vplivalo na uveljavitev izjemno veliko priznanih umetnikov. Stanislav Koler, predsednik MČ Studenci je čestital društvu in izročil najvišje priznanje zlati znak. Ana Plavčak je prebrala pesem člana Vedrine Vladimirja Petra Plavčaka, Iza Plavčak, članica Vedrine pa je zaigrala na kitaro.
 
Ob tem slavnostnem dogodku smo svojim članom in drugim osebam zaslužnim za delovanje društva podelili priznanja in zahvale. Podpredsednica društva Rozika Ogorevc je predstavila zloženko, v kateri  se s hvaležnostjo in spoštovanjem spominjamo prednikov, ki so postavili temelje današnjemu društvu. V zloženki je predstavljena dejavnost društva z vsemi delujočimi skupinami in člani. Prireditve in zloženko smo lahko pripravili s podporo številnih sponzorjev in donatorjev. Ob tej priliki smo se jim tudi javno zahvalili za sodelovanje.
 
V razstavišču Doma pod gorco v prvem nadstropju smo člani društva pripravili skupinsko likovno razstavo Prišla je zlata jesen, ki jo je odprl mag. Franci Pivec. Udeleženci proslave smo si ob prijetnem druženju in pogostitvi ogledali izdelke sekcije za oblikovanje lesa in gline ter umetniške slike.
 
Zapisala: Ana-Marija Pušnik
Fotografije: Gero Angleitner

album-06
Oktet Studenci je počastil jubilej s svojim petjem

album-17
Prireditev je vodila predsednica pripravljalnega odbora za praznovanje 90-letnice
društva Nevenka Kaučič

Društvu je ob 90-letnici čestital tudi častni član ZKD Slovenije g. Janez Karlin, ob njem Nevenka Kaučič.
Društvu je ob 90-letnici čestital tudi častni član ZKD Slovenije g. Janez Karlin, ob njem Nevenka Kaučič.

album-25
Društvo je prejelo zlati znak MČ Studenci za uspešno sodelovanje

album-39
Zloženko o društvu je predstavila podpredsednica Rozika Ogorevc

Predsednik ZKD Maribor mag. Franci Pivec je spregovoril o pomenu Studencev in KD          Studenci-Maribor od ustanovitve do danes.
Predsednik ZKD Maribor mag. Franci Pivec je spregovoril o pomenu Studencev in KD
Studenci-Maribor od ustanovitve do danes.

album-42
Na razstavi v Domu pod gorco so pozornost razen lepih slik pritegnile lesene skulpture.

album-48
Utrinek z razstave članov društva